Aktuality

Nevyužívaný areál Holotovec byl odstraněn

Ostrava 1. 7. 2022 – Kromě bývalé úpravny vody byly zdemolovány také objekty čerpací stanice, zemních vodojemů, jímek a bývalého prameniště. Práce skončily provedením terénních úprav.

Téměř 30 milionů do sanace vodojemů ve Vítkově

(Ostrava, 30. 6. 2022) – Náklady na končící sanaci zemního vodojemu dosáhly zhruba 18 milionů korun, rekonstrukce věžového vodojemu přijde na téměř 11 milionů.

Ekologicky šetrná sekačka díky spolupráci ZO ČSOP Levrekův ostrov a SmVaK Ostrava

(Ostrava, Opava, 23. 6. 2022) - Novou ekologicky šetrnou sekačku Rapid VAREA M161 s obracečem a shrnovačem píce pro péči o hodnotná luční společenstva a genofondové sady ovocných dřevin na území...

Úpravna vody Klokočůvek zmodernizována za 14 milionů

Ostrava 13. 6. 2022 – Rekonstrukce zvýšila spolehlivost technologické části úpravny. Objekt dostal tvář odpovídající novému vizuálnímu stylu vodárenských objektů SmVaK Ostrava.

Chlebičov má nový vrt, v Hněvošicích se sanují další dva

Ostrava 3. 6. 2022 – Méně než 5 % pitné vody vyrábí SmVaK Ostrava z podzemních zdrojů. Mezi tyto lokality patří také Chlebičov a Hněvošice, kde si jejich modernizace vyžádala osm milionů korun.

Jarní vydání magazínu Z první ruky

Vyšlo jarní číslo čtvrtletníku vodárenské společnosti SmVaK Ostrava Z první ruky.

Napouštění bazénů efektivně díky SmVaK Ostrava!

Ostrava, 10. 5. 2022 - Vodárenská společnost nabízí osvědčenou a efektivní cestu, jak napustit zahradní bazén a vyhnout se sousedským sporům nebo problémům ve vodovodní síti

Nová úpravna vody pro Odry za 30 milionů korun

Ostrava 6. 5. 2022 – Investice do vrtů v okolí města v uplynulých letech a vybudování nové úpravny umožní rozvoj města a výstavbu, po níž je vysoká poptávka.

Komplexní sanace vodojemů v Karviné-Ráji a Havířově-Životicích za 60 milionů

Ostrava 28. 4. 2022 – Vodojemy, které jsou zásadní pro zásobování části Havířova a Karviné pitnou vodou ze systému Ostravského oblastního vodovodu, procházejí komplexní sanací stavební i...

Jarní kolo sdílených vývozů žump a septiků je tady!

Ostrava, 8. 4. 2022 – Po úspěšných akcích v uplynulých obdobích startuje v dubnu v Moravskoslezském kraji další kolo koordinovaných vývozů žump a septiků z domácností, které nejsou napojeny...

Nový Jičín: 40 milionů do sanace dvou klíčových vodojemů

Ostrava, 30. 3. 2022 - Vodojemy Puntík a Salaš, které jsou zásadní pro zásobování Nového Jičína pitnou vodou ze systému Ostravského oblastního vodovodu, procházejí komplexní sanací

Nová otevírací doba zákaznických center

Od 1. dubna 2022 dochází k rozšíření otevíracích hodin zákaznických center v Karviné, Frýdku-Místku, Opavě a Novém Jičíně pro fyzický kontakt s odběrateli.

Chraňme podzemní vody je mottem letošního Světového dne vody

Světový den vody, který připadá na 22. března, má letos tematické zaměření „Podzemní vody, zviditelnění neviditelného“. Vodohospodáři Povodí Odry i Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava...

Světový den vody: Chraňme zdroje podzemní vody

Ostrava 15. 3. 2022 – Moravskoslezský kraj má oproti jiným regionům výhodu, že stabilní a spolehlivé zásobování pitnou vodou je v dominantní míře zajišťováno díky povrchovým zdrojům v podobě...

SmVaK Ostrava opět podpořily zaměstnance aktivní v neziskové sféře

Ostrava - 18. 2. 2022 - V programu Plaveme v tom spolu! pro zaměstnance, kteří jsou aktivní v neziskovém sektoru, rozdělili vodaři 250 000 korun mezi 18 užitečných, potřebných a zajímavých projektů

Ztráty pitné vody v síti na historickém minimu a ocenění v soutěži Chytrá města

Ostrava, 10. 2. 2022 - Kombinací investic, včasného odstraňování zjištěných úniků a využití online aplikace dosáhly ztráty v oblastech zásobovaných SmVaK Ostrava v loňském roce 10,57 %

Voda z Beskyd a Jeseníků vyrábí čistou elektřinu

Ostrava, 4. 2. 2022 – 4,923 GWh elektřiny vyrobilo v roce 2021 sedm malých vodních elektráren v areálech centrálních úpraven vody a významných vodojemů Ostravského oblastního vodovodu.

Hasiči – lezci absolvovali výcvik na vodojemu ve Velké Polomi

Od 17. ledna do 22. ledna probíhal na dlouho nevyužívaném věžovém vodojemu společnosti SmVaK Ostrava ve Velké Polomi výcvik lezeckého družstva Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.

125 milionů do vodárenství na Opavsku

Ostrava 27. 1. 2022 – Modernizace infrastruktury pro výrobu a dodávky pitné vody si letos vyžádá více než 70 milionů, do odvádění a čištění odpadních vod poputuje dalších téměř 55 milionů...

Více než 160 milionů do vodárenství na Novojičínsku

Ostrava 20. 1. 2022 – Více než 110 milionů korun bude směřovat do výroby a distribuce pitné vody, 51 milionů do kanalizací a čistíren. Komplexní modernizace čeká úpravnu vody v Odrách