Aktuality

Zpět

Jarní vydání magazínu Z první ruky

Nové číslo magazínu Z první ruky vodárenské společnosti SmVaK Ostrava je zde. Pozornost věnuje například oslavám Světového dne vody 22. března, kdy bylo po covidové pauze možné opět otevřít brány vybraných vodárenských provozů veřejnosti. Tuto šanci si nenechalo ujít zhruba 550 lidí, kteří navštívili úpravny vody v Podhradí v Oderských vrších a Nové Ves v Beskydech z Frýdlantu nad Ostravicí. Zpřístupněny byly také čistírny odpadních vod v Opavě, Frýdku-Místku a Havířově.

Časopis také informuje o zveřejnění výroční zprávy za rok 2022, která shrnuje veškeré dění ve vodárenské společnosti a její aktivity.

Zástupci SmVaK Ostrava byli aktivní také na veřejných akcích. Generální ředitel Anatol Pšenička hovořil na konferenci Voda Zlín 2023 o potenciálu rozvoje Ostravského oblastního vodovodu jako páteřního systému pro výrobu a distribuci pitné vody v moravskoslezském regionu. Ten byl vyprojektován v předlistopadové éře na výrazně vyšší kapacitu, než jsou aktuální potřeby v kraji. Proto je na místě úvaha o tom, zda by voda ze systému nemohla vylepšit bilanci v regionech, které mají kapacitní problémy, především s ohledem na využívání podzemních zdrojů vody.
Manažer vnějších vztahů Marek Síbrt zase vystoupil na konferenci Vodárenská infrastruktura a její financování s příspěvkem demaskujícím mýty, které se okolo sektoru šíří ohledně cenotvorby, vlastnické struktury vodárenských společností nebo ziskovosti.
Vedoucí oddělení vodovodů Roman Bouda v průběhu Vodárenských čtvrtků Asociace pro vodu ČR přednesl příspěvek popisující zkušenosti se sanací a modernizací vodojemů v SmVaK Ostrava.

Magazín se opět věnuje investičním aktivitám, kdy se zaměřuje na zajímavé projekty například v čistírně odpadních vod v Kopřivnici, kde se buduje nové kalové hospodářství, nebo ve Lhotce pod Ondřejníkem, kde budou nově obyvatelé pít kvalitní pitnou vodu z Ostravského oblastního vodovodu na úkor kapacitně problematického místního zdroje.
Speciální pozornost je věnována zhruba dvacetikilometrovému úseku, kde řeka Odra opouští Oderské vrchy. Jde o nejrozlehlejší lokalitu SmVaK Ostrava, která není napojena na Ostravský oblastní vodovod a je závislá na místních zdrojích. Do infrastruktury pro dodávky pitné vody v této části regionu byly v uplynulých letech alokovány desítky milionů korun.

Časopis se jako obvykle věnuje také problematice udržitelnosti a společenské odpovědnosti. Informuje o zapojení společnosti do projektu Sociální auto nebo revitalizaci rozlehlého sadu v areálu vodojemů v Ostravě – Krásném Poli.

Speciální pozornost je věnována kvalitě vody, kdy se magazín zaměřuje na úspěchy a práce vodárenských laboratoří společnosti VodoTech.

Celé vydání naleznete zde.