Upozornění

E-mailová adresa smvak@smvak.cz neslouží pro příjem žádostí o stanovisko k existenci sítí a k možnosti napojení na zařízení SmVaK Ostrava a.s. V případě, že chcete podat žádost o stanovisko klikněte sem, kde naleznete přehledného průvodce pro příjem elektronických žádostí o stanovisko a digitální data a kde také naleznete potřebné informace týkající se této problematiky.