Ochrana osobních údajů – základní informace

Dne 25. května 2018 nastala účinnost nařízení Evropského parlamentu a rady Evropské unie č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Nařízení je veřejnosti známé pod zkratkou GDPR (General Data Protection Regulation) a představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území Evropské unie. Obecné nařízení je přímo použitelné pro aplikaci v jednotlivých členských státech.  

Společnost SmVaK Ostrava provedla zmapování všech procesů, při nichž dochází ke kontaktu s osobními údaji fyzických osob a zabezpečila jejich ochranu. Rovněž nastavila interní postupy pro uplatnění práv subjektů údajů – fyzických osob. Spolu s formulářem pro možnost uplatnění práv subjektů údajů naleznete v této sekci rovněž Zásady zpracování.

O formulář k uplatnění práv subjektu údajů můžete požádat také v našich zákaznických centrech.

Pro řešení nejasností nebo reakce na dotazy k problematice GDPR byla také zřízena e-mailová adresa: gdpr@smvak.cz.