Informace o zřízení zákaznického účtu najdete zde. Vzorovou fakturu s vyznačenými údaji nezbytnými pro registraci najdete zde

Informace o Dodatku ke smlouvě, který Vám byl doručen, naleznete zde

Změna v zasílání e-faktury pro klienty České spořitelny. Informace o dalším postupu najdete zde.

Pro rezervaci termínu schůzky na zákaznickém centru využijte rezervační systém zde

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Naše společnost dodává kvalitní pitnou vodu zákazníkům z regionu
severní Moravy a Slezska a stará se také o odvádění a čištění vod odpadních.

Zpět

GWI: Nejlepší vodárenská společnost na světě je ze Španělska

Společnost Aqualia získala nejvyšší ocenění během takzvaných Oscarů vodního hospodářství, které udělila britská platforma Global Water Intelligence během summitu Global Water Summit 2023. Ten představuje přední událost pro vodárenský průmysl, na níž v květnu v Berlíně sešlo 850 hlavních účastníků z celého světa.
Touto cenou uděluje porota uznání
společnosti s nejvýznamnějším přínosem k rozvoji mezinárodního vodohospodářského odvětví v roce 2022.
Kromě toho se čistírna odpadních vod v Abu Rawash provozovaná společností Aqualia v egyptské v Káhiře stala finalistou v kategorii
Nejlepší čistírna roku.

Aqualia byla oceněna jako Nejlepší vodárenská společnost roku (Water Company of the Year) u příležitosti konání Global Water Awards 2023. Tyto ceny uděluje britská platforma Global Water Intelligence (GWI) a jsou známy jako tak zvaní Oscaři vodního hospodářství. Společnost získala první cenu v konkurenci s dalšími třemi nominovanými mezinárodními společnostmi: Veolia, Aegea Saneamento a Almar Water Solutions. Ocenění bylo uděleno společnosti s nejvýznamnějším přínosem k rozvoji mezinárodního vodohospodářského odvětví v roce 2022.

Porota složená ze všech celosvětových předplatitelů publikace Global Water Intelligence ocenila zejména úspěchy společnosti v oblasti financí, obchodu a udržitelnosti v roce 2022. Jedná se například o získání zeleného úvěru ve výši 1,1 miliardy eur od bankovního syndikátu vedeného Caixabank, komplexní plán energetické účinnosti a snižování emisí ve strategickém plánu udržitelnosti nebo obnovení více než 90 % koncesí ve Španělsku spolu s novými smlouvami a akvizicemi v Gruzii, Francii, Kolumbii a Saúdské Arábii.

Kromě toho se provoz čistírny odpadních vod v Abu Rawash provozované Aqualií v egyptské Káhiře dostal do finále v kategorii Nejlepší čistírna roku (Wastewater Company of the Year). Tento objekt, ve kterém se čistí 1,6 milionu metrů krychlových odpadních vod denně a slouží více než 9 milionům lidí, byl nominován za to, že přispívá k dekontaminaci řeky Nil a je jednou z hnacích sil rozvoje v třetí nejlidnatější africké zemi.

Světový summit o vodě

Ceny Global Water Awards 2023 byly předány během slavnostní večeře na Světovém summitu o vodě (Global Water Summit), který se konal na začátku května v Berlíně a který představuje přední světovou událost v oboru vodohospodářství. Na ní se schází 850 nejvýznamnějších účastníků v oboru vodního hospodářství z celého světa včetně vrcholového vedení hlavních provozovatelů a dalších subjektů odvětví, jakož i zástupců veřejné správy.

Aqualia sehrála významnou úlohu v technickém programu kongresu.  Ředitel pro oblast Evropy Guillermo Moya a ředitel pro oblast Středního východu, Severní Afriky a Asie José Enrique Bofill se zúčastnili plenárního panelu Water leadership panel a kulatého stolu The future of SDG6 finance. Na těchto zasedáních mohli manažeři diskutovat o strategických a globálních otázkách udržitelného hospodaření s vodou.

Vedoucí oblasti udržitelnosti oddělení V+V+I Zouhayr Arbib moderoval diskusi u kulatého stolu o čištění odpadních vod v malých a středně velkých městech a obcích a country manažeři Javier Sierra (Egypt) a Javier Díaz (Saudská Arábie) vedli kulaté stoly zaměřené na obchodní příležitosti v jimi spravovaných zemích.