Informace o zřízení zákaznického účtu najdete zde. Vzorovou fakturu s vyznačenými údaji nezbytnými pro registraci najdete zde

Informace o Dodatku ke smlouvě, který Vám byl doručen, naleznete zde

Změna v zasílání e-faktury pro klienty České spořitelny. Informace o dalším postupu najdete zde.

Pro rezervaci termínu schůzky na zákaznickém centru využijte rezervační systém zde.

 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Naše společnost dodává kvalitní pitnou vodu zákazníkům z regionu
severní Moravy a Slezska a stará se také o odvádění a čištění vod odpadních.

Zpět

Nový zákaznický systém SmVaK Ostrava

Vážení odběratelé,

dovolujeme si Vás informovat o tom, že od 1. ledna 2023 přechází společnost SmVaK Ostrava na nový zákaznický systém. Cílem je zvýšit zákaznický komfort při kontaktu s naší společností, maximalizovat možnost vyřízení požadavků online formou a také rozšířit elektronické zasílání faktur.

Změna informačního systému se rovněž projeví ve vzhledu dokumentů pro zákazníky. Součástí faktur již nebude poštovní poukázka. Pro zvýšení bezpečnosti úhrad upřednostňujeme bezhotovostní platební styk, zejména formou QR kódů a bankovních převodů.

Postupně pro Vás budeme rozšiřovat funkce internetové platformy Zákaznický účet, abyste mohli sami provádět některé změny týkající se Vaší smlouvy, měli přístup k výpisu faktur a přehledu plateb.

Přechod na nový systém evidence, smluv, fakturace a navazujících systému představuje nemalou výzvu, proto prosím v počátcích o trpělivost a shovívavost, objeví-li se některé komplikovanější situace, které bude nezbytné řešit.
Cílem je, aby výsledek vedl k dalšímu zvýšení zákaznické spokojenosti a posunul úroveň zákaznických služeb poskytovaných naší společností zase o úroveň výš tak, aby plně reflektovala současnou dobu. 

V termínu od 30.12.2022 15:00 do 2.1.2023 15:00 bude Zákaznický účet odstaven. Odečty vodoměrů můžete nadále zadávat přes formulář Nabídka služeb (smvak.cz)

Těšíme se na další spolupráci!

Halina Studničková
ekonomická ředitelka
SmVaK Ostrava