Orgány společnosti


Řízení

Generální ředitel - Anatol Pšenička
Ekonomická ředitelka - Halina Studničková
Ředitel Ostravského oblastního vodovodu - Jiří Komínek
Ředitel vodovodů - Milan Koníř
Ředitel kanalizací - Petr Grzonka
Technický ředitel - Martin Veselý
Organizačně-správní ředitel - Petr Šváb

Představenstvo

Předseda představenstva - Luis Francisco De Lope Alonso
1. místopředseda - Guillermo Moya García-Renedo
2. místopředseda - Miroslav Kyncl


 

Členové
Isidoro Antonio Marbán Fernández
Fernando Flores Gavala
José María Álvarez Oblanca
Luis Carrero Bosch
Vladimír Slivka
Iveta Vozňáková
Hana Staňková
Dalibor Bárta

Dozorčí rada

Předseda – Lukáš Ženatý

Členové
Pedro Miñarro Perete
Lenka Kolářová
Ondřej Novák
Petr Černoch
Tomáš Navrátil
Jan Malík
René Chrobok
Antonio Parisi

Výbor pro audit

Výbor pro audit byl zřízen valnou hromadou společností konanou dne 25. 5. 2017 jako další orgán společnosti. Má 3 členy.

 

Předseda -  Otakar Hora, CSc, narozen 4. 3.1960, Věžická 2445, Praha 9, člen Výboru pro audit od 25. 5. 2017, předseda od 7. 5. 2021 Místopředseda -  Petr Šobotník, narozen 16. 5.1954, Praha 461ova 3, člen Výboru pro audit od 25. 5. 2017, místopředseda od 7. 5. 2021

Členka -  prof. Dr. Renáta Hótová, narozena 19.3.1965, Husitská 1865, Rychvald, členka Výboru pro audit od 25.5.2017