Potrubí a tvarovky - vodovody

Dále uvedený sortiment obsahuje výrobky nejčastěji používané při výstavbě vodovodních řadů. V případě potřeby řešit části stavby pomocí materiálů nezahrnutých v uvedeném sortimentu, bude řešení s použitím jiných materiálů konzultováno s dále uvedenými dodavateli příslušných materiálů a odsouhlaseno s příslušným zaměstnancem oddělení vodovodů SmVaK Ostrava a.s.

Sortiment materiálu pro pitnou vodu

Potrubí z tvárné litiny a tvarovky

Dodavatel: TECHNOMA a.s. (potrubí)
E-mail: vaclav.dimun@technoma.cz
Tel.: +420 732 508 608
Platnost dodávek: od 1.3.2021 do 28.2.2022
 
Dodavatel: TECAM PCV a.s. (tvarovky)
E-mail: poptavky.ostrava@tecampcv.cz
Tel.: +420 596 237 498
Platnost dodávek: od 1.3.2021 do 28.2.2022
 

Plastové potrubní systémy

Dodavatel: TECAM PCV a.s. (potrubí i tvarovky)
E-mail: poptavky.ostrava@tecampcv.cz
Tel.: +420 596 237 498
Platnost dodávek: od 1.3.2021 do 28.2.2022

Armatury pro vodovodní řady (včetně zemních souprav a poklopů)

 
Platnost dodávek: Od 1.3.2019 do 28.2.2020
 
Dodavatel: Tran-Sig-Ma (uzávěry, hydranty)
E-mail: olomouc@tran-sig-ma.cz
Tel.: 602 390 711, 602 582 779
 
Dodavatel: HECKL s.r.o. (poklopy pevné)
E-mail: michal.woloczij@heckl.cz 
Tel.: 596 748 188
 
Dodavatel: HAWLE ARMATURY, spol. s r.o. (poklopy teleskopické)
E-mail: prodej@hawle.cz
Tel.: 602 346 594