2 000 rybek pro Kozmické ptačí louky

Ostrava, 30. 5. 2023 - Díky spolupráci SmVaK Ostrava a ZO ČSOP Ochránce pečující o unikátní biotop do něj budou poslední květnový den vypuštěny původní rybí druhy, které podpoří rozvoj biodiverzity

Desítky milionů investic v údolí Odry

Ostrava, 25. 5. 2023 – Vybudování nového vrtu a sanace těch stávajících pro Odry, komplexní modernizace vodárenských areálů v Klokočůvku a Jakubčovicích nad Odrou, vybudování nové úpravny v...

GWI: Nejlepší vodárenská společnost na světě je ze Španělska

Společnost Aqualia získala nejvyšší ocenění během takzvaných Oscarů vodního hospodářství, které udělila britská platforma Global Water Intelligence během summitu Global Water Summit 2023. Ten...

Nechejte si napustit bazén od SmVaK Ostrava!

Ostrava, 12. 5. 2023 - Vodárenská společnost nabízí osvědčenou a efektivní cestu, jak napustit zahradní bazén a vyhnout se sousedským sporům nebo problémům ve vodovodní síti

Výroční zpráva 2022: pokles ztrát v síti, stabilní výroba, miliarda do infrastruktury

Ostrava 28. 4. 2023 – SmVaK Ostrava zveřejnily výroční zprávu za rok 2022, která komplexně popisuje činnost a fungování společnosti v daném období. Společnost vyrobila 56 764 tisíc metrů...

Ovoce, mošt nebo džem z vodárenského areálu?

Ostrava 24. 4. 2023 – Společnost SmVaK Ostrava pokračuje dalším významným projektem v péči o zvyšování biodiverzity v okolí vodárenských objektů. V areálu vodojemů v Ostravě – Krásném...

Akce Krysař v plném proudu. Plošná deratizace odstartovala

Ostrava 19. 4. 2023 – SmVaK Ostrava plošnou deratizací zabezpečují 1 914 kilometrů provozované kanalizační sítě a související infrastruktury proti nekontrolovatelnému množení potkanů. Více...

Více než 36 milionů do kalového hospodářství v Kopřivnici

Ostrava 24. 3. 2023 – Čistírna odpadních vod v Kopřivnici bude mít novou linku pro odvodňování kalu, která bude kapacitně odpovídat danému provozu a objemu produkovaného kalu. Díky tomu bude...

Světový den vody: Spolupráce je pro vodohospodáře důležitá

Ostrava, 21. 3. 2023 - Světový den vody, který si připomínáme každoročně 22. března, je letos zaměřen na urychlení změn prostřednictvím partnerství a spolupráce. Voda v surové podobě patří nám všem...

Ztráty pitné vody v síti na historickém minimu

Ostrava 1. 3. 2023 – Kombinací investic, včasného odstraňování zjištěných úniků a využití online aplikace Monitoring úniků dosáhly ztráty v oblastech zásobovaných SmVaK Ostrava v roce 2021...

Podpora aktivních zaměstnanců již po osmé

Ostrava 27. 2. 2023 – V programu Plaveme v tom spolu! pro zaměstnance, kteří působí v neziskovém sektoru, rozdělí vodárenská společnost 300 000 korun.

Téměř miliarda korun do vodárenské infrastruktury v roce 2023

Ostrava 10. 2. 2023 – Na investice je v letošním roce připraveno 657 milionů a na opravy 318 milionů. Veškeré prostředky pocházejí z vlastních zdrojů SmVaK Ostrava. Do páteřního systému pro...

Voda z Beskyd a Jeseníků vyrábí čistou elektřinu

Ostrava, 8. 2. 2023 – 4,86 GWh elektřiny vyrobilo v roce 2022 sedm malých vodních elektráren v areálech centrálních úpraven vody a významných vodojemů Ostravského oblastního vodovodu

SmVaK Ostrava zpřístupní největší úpravny vody a čistírny odpadních vod

Ostrava, 7. 2. 2023 - U příležitosti Světového dne vody mají lidé po několikaleté pauze unikátní možnost navštívit Úpravnu vody Podhradí a Úpravnu vody Nová Ves

SmVaK Ostrava po osmé podpoří zaměstnance aktivní v neziskové sféře

Ostrava, 5. 1. 2023 – V programu Plaveme v tom spolu! pro zaměstnance, kteří usilují o zvýšení kvality života ve svém regionu aktivitou v neziskovém sektoru, rozdělí vodárenská společnost...

Spolupráce SmVaK Ostrava a TRIANON: cirkulární ekonomika v praxi

Ostrava, Podhradí, 3. 1. 2023 - Díky investiční akci nejvýznamnější vodárenské společnosti v Moravskoslezském kraji v Úpravně vody Podhradí, která byla dokončena na podzim a během níž došlo k...

Použitý jedlý olej ani zbytky vánočního hodování do kanalizace nepatří!

Ostrava, 15. 12. 2022 – Kanalizace není odpadkový koš. Do čistíren odpadních vod společnosti SmVaK Ostrava přitéká dlouhodobě velké množství látek a předmětů, které tam nepatří. Způsobují...

Uplatnění pro handicapované díky spolupráci v oblasti digitalizace

Ostrava, 5. 12. 2022 – Spolupráce mezi SmVaK Ostrava a neziskovou organizací Trianon z Českého Těšína nadále úspěšně pokračuje. Z oblasti separace a recyklace, kdy jsou do společnosti...

Téměř miliarda korun do vodárenské infrastruktury. V nových cenách se odráží vysoká inflace a ceny energií

Ostrava 28. 11. 2022 – Vodné a stočné se příští rok zvýší o 24,27 % a bude činit 118,52 korun včetně 10% DPH. Představenstvo společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava...

Mrazy jsou tady. Zabezpečme vodoměry před poškozením!

Ostrava – 21. 11. 2022 - Výměna poškozeného vodoměru se prodraží. Buďme odpovědní od prvních dnů, kdy dorazily noční a ranní mrazy. Proveďme potřebná opatření!