SmVaK Ostrava: efektivní a rychlé odstraňování poruch ve vodovodní síti

Ostrava, 23. 2. 2024 - Čtyři hodiny a čtyřicet pět minut. To je doba, za kterou dokáží pracovníci zásahových středisek Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava v průměru odstranit poruchu,...

Kvalitnější pitná voda pro Jakubčovice a Heřmánky díky stavbě za 20 milionů

Ostrava 15. 2. 2024 – Komplexní modernizací prošla odkyselovací stanice v Jakubčovicích nad Odrou. Nové odkyselovací filtry zvýšily účinnost úpravy pH pitné vody.

SmVaK Ostrava zpřístupní největší úpravny vody a čistírny odpadních vod

Ostrava 14. 2. 2024 – V sobotu 23. března zpřístupní Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava veřejnosti areály čistíren odpadních vod v Opavě, Novém Jičíně, Havířově a Frýdlantu nad...

Nová úpravna vody pro Odry v ostrém provozu

Ostrava, 12. 2. 2024 - Díky investici 30 milionů korun byla vybudována nová úpravna vody s novým vrtem. Umožní další rozvoj města a napojování nových odběratelů

Více než 120 milionů do vodárenství na Novojičínsku

Ostrava 6. 2. 2024 – Více než 92 milionů korun bude směřovat do výroby a distribuce pitné vody, 42 milionů do kanalizací a čistíren. Nejvýznamnější investicí na Novojičínsku v páteřním...

213 milionů do vodárenství na Frýdecko-Místecku

Ostrava 1. 2. 2024 – Do výroby a dodávek pitné vody na Frýdecko-Místecku bude letos směřovat 145 milionů korun, kdy zásadní bude pokračování modernizace strojně-technologického zařízení...

Čistá energie z vody z Beskyd a Jeseníků díky SmVaK Ostrava

Ostrava, 24. 2. 2024 – 4,72 GWh elektřiny vyrobilo v roce 2023 sedm malých vodních elektráren v areálech centrálních úpraven vody a významných vodojemů Ostravského oblastního vodovodu.

SmVaK Ostrava po deváté podpoří zaměstnance aktivní v neziskové sféře

Ostrava, 19. 12. 2023 – K více než 150 projektům neziskových organizací, v nichž působí zaměstnanci SmVaK Ostrava, podpořeným v minulých osmi letech, se přidají v roce 2024 další. Ty získají...

Zbytky vánočního hodování ani použitý olej do kanalizace nepatří!

Ostrava, 18. 12. 2023 – Kanalizace není odpadkový koš. Do čistíren odpadních vod SmVaK Ostrava přitéká dlouhodobě velké množství látek a předmětů, které tam nepatří. Způsobují problémy na...

36 milionů do kalového hospodářství v Kopřivnici

Ostrava 7. 12. 2023 – Čistírna odpadních vod v Kopřivnici disponuje novou linkou pro odvodňování kalu, která kapacitně odpovídá danému provozu a objemu produkovaného kalu. Díky tomu je dále...

Mrazy jsou tady. Zabezpečme vodoměry před poškozením!

Ostrava – 1. 12. 2023 - Výměna poškozeného vodoměru se prodraží. Buďme odpovědní od prvních dnů, kdy dorazily noční a ranní mrazy. Proveďme potřebná opatření!

Více než miliarda do infrastruktury. V nových cenách se odráží inflace a nárůst DPH

Ostrava 29. 11. 2023 – Vodné a stočné se příští rok zvýší o 12 % a bude činit 132,75 korun včetně 12% DPH. Představenstvo společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava schválilo...

Více než miliarda korun do vodárenské infrastruktury v roce 2024

Ostrava 23. 11. 2023 – V součtu obnovujících oprav a investic směřuje do zajištění dodávek kvalitní pitné vody a odvádění a čištění vody odpadní 1,043 miliardy korun. Téměř 462 milionů korun...

53 milionů do vodovodů u Melče a ve Vítkově-Klokočově

(Ostrava, 13. 11. 2023) – U Melče bylo zmodernizováno téměř 5 800 metrů vodovodní sítě, u Klokočova téměř 1 350 metrů. Téměř 40 milionů korun si vyžádala rekonstrukce přívodních řadů mezi...

Podzimní kolo sdílených vývozů žump a septiků je tady!

Ostrava, 6. 11. 2023 – Po úspěšných akcích v uplynulých obdobích startuje v poslední listopadové dekádě v Moravskoslezském kraji další kolo koordinovaných vývozů žump a septiků...

Potápěči v Odře

Ostrava, 24. 10. 2023 – Nevyužívané části bývalého přivaděče Záhumenice – Bělá, které byly před pěti lety vyměněny za nové potrubí, byly odstraněny. Potrubí překonávalo neregulovaný...

Dvě investice pro spolehlivé zásobování Trojanovic a Frenštátu pitnou vodou

Ostrava 13. 10. 2023 – Úpravna vody Bystré v Beskydech nad Frenštátem pod Radhoštěm bude po modernizaci využívat pouze podzemní vodu. Obec Trojanovice, stejně jako části Frenštátu pod...

Kopule věžového vodojemu nad Vítkovem se vrací do čtyřicetimetrové výšky

(Ostrava, 11. 10. 2023) – Náklady na komplexní rekonstrukci dosáhly 15 milionů korun. Zásadní sanace věžového vodojemu s objemem 200 metrů krychlových pitné vody začala loni v létě a nyní...

Klíčový vodojem pro Nový Jičín zmodernizován za 20 milionů

Ostrava, 21. 9. 2023 - Vodojem Puntík, který je zásadní pro zásobování Nového Jičína pitnou vodou ze systému Ostravského oblastního vodovodu, prošel komplexní sanací

Komplexní sanace vodojemu v Opavě-Komárově je dokončena

Ostrava 13. 9. 2023 – Více než pět milionů korun si vyžádala komplexní sanace zemního vodojemu v opavské části Komárov. Objekt byl především působením vnějších vlivů po více než 30 letech...