Zákaznický účet

Společnost SmVaK Ostrava zpřístupnila pro své odběratele aplikaci Zákaznický účet, která umožní zákazníkům průběžně nahlížet do jejich faktur a seznamu odběrných míst.

Pro jeho zřízení zákaznického účtu je nezbytné vyplnit registrační formulář umístěny v sekci Zákaznický účet – Žádost o přístup do dat. Následně jsou odběratelům přístupové údaje zaslány na e-mailovou adresu, případně jsou vyzváni k uvedení celého čísla odběratelské smlouvy. Pokud jím nedisponují, jsou jim přístupové údaje zaslány doporučenou poštou. Podnikatelským subjektům jsou přístupové údaje zasílány do datové schránky.

Vzorovou fakturu s vyznačenými údaji, které použijete při registraci, najdete zde.