Vodné a stočné

Ceny produkce – rok 2021

S účinností od 1. ledna 2021 vstupují pro zákazníky Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín a Opava) v platnost nové ceny za odběr pitné vody a odvádění a čištění vod odpadních.

Ceny v Kč za 1 m3 Cena bez DPH Cena včetně DPH 10 %
voda pitná (vodné) 43,52 47,87
voda odvedená (stočné) 38,66 42,53
Celkem vodné a stočné 82,18

90,40

Nová cena za odběr pitné vody (vodné) pro zákazníky na Frýdecko-Místecku, Karvinsku, Novojičínsku a Opavsku bude činit 47,87 korun za metr krychlový včetně 10% DPH, cena za odvádění a čištění odpadních vod bude nově 42,53 korun včetně DPH. U vodného představuje rozdíl 2,66 koruny (5,88 %), u stočného 2,37 koruny (5,9 %). Souhrnně jde o 5,03 koruny, tedy 5,89 % včetně 10% DPH.

Číslo účtu pro platbu vodného a stočného - 1000497402/3500

V kalkulaci vodného a stočného se odráží vývoj nákladů například v nutnosti financovat plán obnovy, rozvoje a oprav vodohospodářské infrastruktury, v personální oblasti nebo v provozní oblasti spočívající v rostoucích cenách chemikálií a energií.

Politika SmVaK Ostrava udržuje dlouhodobě ceny vodného a stočného pod republikovým průměrem. Cílem je nadále poskytovat zákazníkům spolehlivě vysoce kvalitní služby v požadovaném rozsahu za přiměřené ceny.

Společnost investuje v roce 2021 do obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury nejvíce prostředků ve své historii – 740 milionů korun, do oprav směřuje dalších 243 milionů korun.
Více než 310 milionů korun poputuje do investic v oblasti odvádění a čištění odpadních vod, více než 275 milionů do vodovodních sítí a téměř 140 milionů do páteřního výrobního a distribučního systému pro dodávky pitné vody v regionu – Ostravského oblastního vodovodu.

V případě páteřního výrobního a distribučního systému pro dodávky pitné vody – Ostravského oblastního vodovodu – bude dokončena modernizace strojně-technologického zařízení největší beskydské úpravny vody v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí, stejně jako rekonstrukce přivaděče Chlebovice – Staříč – Bělá.
Zásadní rekonstrukce největší beskydské úpravny vody probíhá od roku 2018, vyžádá si celkem 128 milionů korun. V případě zmiňovaného přivaděče dosáhnou celkové náklady 146 milionů, stavba byla zahájena také v roce 2019, dokončena bude příští rok.

V roce 2021 bude dokončeno rozšíření a modernizace čistírny odpadních vod pro Bílovec a Velké Albrechtice, které bylo zahájeno letos a vyžádá si 60 milionů korun. V kopřivnickém provozu čistírny odpadních vod bude dokončena výstavba dosazovací nádrže, která si celkem vyžádá 38 milionů korun.