Aktuality

SmVaK Ostrava: efektivní a rychlé odstraňování poruch ve vodovodní síti

Ostrava, 23. 2. 2024 - Čtyři hodiny a čtyřicet pět minut. To je doba, za kterou dokáží pracovníci zásahových středisek Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava v průměru odstranit poruchu,...

Kvalitnější pitná voda pro Jakubčovice a Heřmánky díky stavbě za 20 milionů

Ostrava 15. 2. 2024 – Komplexní modernizací prošla odkyselovací stanice v Jakubčovicích nad Odrou. Nové odkyselovací filtry zvýšily účinnost úpravy pH pitné vody.

SmVaK Ostrava zpřístupní největší úpravny vody a čistírny odpadních vod

Ostrava 14. 2. 2024 – V sobotu 23. března zpřístupní Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava veřejnosti areály čistíren odpadních vod v Opavě, Novém Jičíně, Havířově a Frýdlantu nad...

Český rozhlas K věci: O vodárenství v Moravskoslezském kraji

Na Českém rozhlasu jsme v publicistickém pořadu K věci dostal mluvčí SmVaK Ostrava Marek Síbrt možnost hovořit o vodárenství v Moravskoslezském kraji, způsobu výroby, distribuce a zásobování pitnou...

Nová úpravna vody pro Odry v ostrém provozu

Ostrava, 12. 2. 2024 - Díky investici 30 milionů korun byla vybudována nová úpravna vody s novým vrtem. Umožní další rozvoj města a napojování nových odběratelů

Více než 120 milionů do vodárenství na Novojičínsku

Ostrava 6. 2. 2024 – Více než 92 milionů korun bude směřovat do výroby a distribuce pitné vody, 42 milionů do kanalizací a čistíren. Nejvýznamnější investicí na Novojičínsku v páteřním...

213 milionů do vodárenství na Frýdecko-Místecku

Ostrava 1. 2. 2024 – Do výroby a dodávek pitné vody na Frýdecko-Místecku bude letos směřovat 145 milionů korun, kdy zásadní bude pokračování modernizace strojně-technologického zařízení...

Zimní vydání vodárenského magazínu Z první ruky

Je zde zimní vydání našeho čtvrtletníku Z první ruky, které si můžete stáhnout třeba zde. Připravovali jsme ho v době, kdy byly naše provozy a lokality pod sněhovou pokrývkou

Čistá energie z vody z Beskyd a Jeseníků díky SmVaK Ostrava

Ostrava, 24. 2. 2024 – 4,72 GWh elektřiny vyrobilo v roce 2023 sedm malých vodních elektráren v areálech centrálních úpraven vody a významných vodojemů Ostravského oblastního vodovodu.

TV Polar: Modernizace lokálních zdrojů na Odersku

TV Polar, nejvýznamnější regionální televize v Moravskoslezském kraji, přinesla ve svém pořadu Chytrý region reportáž o investicích SmVaK Ostrava do lokálních zdrojů v Klokočůvku, Jakubčovicích nad...

TV Polar: modernizace úpraven vody v Beskydech

TV Polar, nejvýznamnější regionální televize v Moravskoslezském kraji, přinesla ve svém pořadu Chytrý region na konci roku 2023 reportáž o investicích SmVaK Ostrava do úpraven vody ve Vyšních...

PF 2024

PF 2024: Vše dobré do nového roku přejí Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.

SmVaK Ostrava po deváté podpoří zaměstnance aktivní v neziskové sféře

Ostrava, 19. 12. 2023 – K více než 150 projektům neziskových organizací, v nichž působí zaměstnanci SmVaK Ostrava, podpořeným v minulých osmi letech, se přidají v roce 2024 další. Ty získají...

Zbytky vánočního hodování ani použitý olej do kanalizace nepatří!

Ostrava, 18. 12. 2023 – Kanalizace není odpadkový koš. Do čistíren odpadních vod SmVaK Ostrava přitéká dlouhodobě velké množství látek a předmětů, které tam nepatří. Způsobují problémy na...

TV Polar: Investice SmVaK Ostrava na Odersku

TV Polar, nejvýznamnější regionální televize v Moravskoslezském kraji, přinesla ve svém pořadu Chytrý region reportáž o investicích SmVaK Ostrava do lokálních zdrojů v Klokočůvku, Jakubčovicích nad...

36 milionů do kalového hospodářství v Kopřivnici

Ostrava 7. 12. 2023 – Čistírna odpadních vod v Kopřivnici disponuje novou linkou pro odvodňování kalu, která kapacitně odpovídá danému provozu a objemu produkovaného kalu. Díky tomu je dále...

Mrazy jsou tady. Zabezpečme vodoměry před poškozením!

Ostrava – 1. 12. 2023 - Výměna poškozeného vodoměru se prodraží. Buďme odpovědní od prvních dnů, kdy dorazily noční a ranní mrazy. Proveďme potřebná opatření!

Více než miliarda do infrastruktury. V nových cenách se odráží inflace a nárůst DPH

Ostrava 29. 11. 2023 – Vodné a stočné se příští rok zvýší o 12 % a bude činit 132,75 korun včetně 12% DPH. Představenstvo společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava schválilo...

Více než miliarda korun do vodárenské infrastruktury v roce 2024

Ostrava 23. 11. 2023 – V součtu obnovujících oprav a investic směřuje do zajištění dodávek kvalitní pitné vody a odvádění a čištění vody odpadní 1,043 miliardy korun. Téměř 462 milionů korun...

53 milionů do vodovodů u Melče a ve Vítkově-Klokočově

(Ostrava, 13. 11. 2023) – U Melče bylo zmodernizováno téměř 5 800 metrů vodovodní sítě, u Klokočova téměř 1 350 metrů. Téměř 40 milionů korun si vyžádala rekonstrukce přívodních řadů mezi...