Informace o zřízení zákaznického účtu najdete zde. Vzorovou fakturu s vyznačenými údaji nezbytnými pro registraci najdete zde

Informace o Dodatku ke smlouvě, který Vám byl doručen, naleznete zde

Změna v zasílání e-faktury pro klienty České spořitelny. Informace o dalším postupu najdete zde.

Pro rezervaci termínu schůzky na zákaznickém centru využijte rezervační systém zde

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Naše společnost dodává kvalitní pitnou vodu zákazníkům z regionu
severní Moravy a Slezska a stará se také o odvádění a čištění vod odpadních.

article icon
31. 05. 2024
Ostrava, 31. 5. 2024 – Zákazníci SmVaK Ostrava získali nový nástroj, jak v přehledné a uživatelsky komfortní podobě sledovat informace o kvalitě vody v místě jejich bydliště, nebo v lokalitě, která je pro ně v tomto ohledu důležitá. Přehledná mapa zahrnuje celou oblast působnosti nejvýznamnější vodárenské společnosti v Moravskoslezském kraji, postupně v ní budou přibývat data pro další odběrná místa tak, jak v nich budou...
article icon
17. 05. 2024
Ostrava, 16. 5. 2024 – V obci Písečná ležící nad Jablunkovským průsmykem pod hraničním česko-polským masivem Slezských Beskyd začal významný stavební projekt. Díky němu bude původní vodojem, který je na hranici životnosti, nahrazen novou akumulací. Vybudovaná stavba bude napojena na přívody pitné vody, která sem směřuje ze tří směrů. Hotovo bude v příštím roce, náklady se blíží 30 milionům korun.
article icon
10. 05. 2024
Ostrava, 10. 5. 2024 – Vodu do 435 bazénů loni navezly cisterny společnosti SmVaK Ostrava. Zájem obyvatel regionu o tuto službu meziročně výrazně vzrostl, téměř se zdvojnásobil. Důvodem je skutečnost, že vodárenská společnost nabízí osvědčenou a efektivní cestu, jak napustit zahradní bazén a vyhnout se sousedským sporům nebo problémům ve vodovodní síti. To vše za férovou cenu.